Waarom Online Reputatiemanagement

Waarom Online Reputatiemanagement

Online Reputatiemanagement is belangrijk voor het creëren of behouden van een goede reputatie op het internet. Een goede reputatie is belangrijk voor het verkrijgen van vertrouwen van consumenten. Mensen hechten een grote waarde aan de beoordelingen van dergelijke anderen. Uit onderzoek is gebleken dat 74% van de mensen voor een bedrijf kiest waarbij anderen aangaven goede ervaringen te hebben gehad. Wanneer er sprake is van een slechte reputatie door negatieve publicaties kan dat vervelende gevolgen hebben.

Het managen van de reputatie op het internet kost veel tijd. Negatieve publicaties worden niet gemakkelijk weggedrukt. Desondanks is het wel zeker mogelijk en de investering waard. Negatieve publicaties zullen onmiddellijk zorgen voor onrust voor uw bedrijf of voor u als persoon.

Online Reputatiemanagement voor bedrijven

Wanneer er negatieve informatie over een bedrijf wordt gepubliceerd kan dit zorgen voor een daling in de verkopen en afname van sollicitanten. Consumenten hechten grote waarde aan de meningen en recensies van anderen. Slechte publicaties beïnvloeden de mening en bereidheid tot een aankoop van consumenten in negatieve zin. Tevens is de kans groot dat hoog opgeleide werknemers niet willen werken bij een bedrijf met een negatieve reputatie. Dit staat namelijk niet goed op het Curriculum Vitae (CV). Bedrijven kunnen dus goede werknemers mislopen door negatieve publicaties.

Online Reputatiemanagement voor personen

Wanneer negatieve publicaties een persoon betreffen heeft dit ook vervelende gevolgen. Wellicht zijn de publicaties onterecht, maar vervelende gevolgen kunnen ze wel hebben. Negatieve publicaties kunnen een vertekend beeld geven. Personen met een slechte online reputatie hebben minder kans om aangenomen te worden bij bedrijven. Alvorens een sollicitatiegesprek gaan veel werkgevers informatie opzoeken over de persoon die op sollicitatiegesprek komt. Veel bedrijven haken af bij het zien van negatieve informatie over de sollicitant. Naast het hinderen van werkmogelijkheden kunnen negatieve berichten ook een eventuele lening voor een investering in de weg staan.

Call Now Button